Zoneterapi/Reflexology

I Zoneterapien arbejdes der under fodsålerne hvor hele kroppen er inddelt i zoner. Det er en holistisk behandling hvor den kinesiske medicin og fem element teorien bringes ind. Jeg går igennem 10 systemer såsom fordøjelse, nervesystem, luftveje og hjerte/kredsløb og tilrettelægger behandlingen specifikt til dig. Der spørges ind til forskellige forhold, skrives journal og et forløb på min. 3 behandlinger med ca. en uges mellemrum er at anbefale.

Zoneterapi anbefales til bl.a. Fordøjelsesbesvær, søvnproblemer, stress og angst, hormonelle ubalancer, astma og allergi, for højt / for lavt blodtryk, fibromyalgi

Zoneterapi kan med fordel mixes med shiatsu, da jeg i begge behandlinger arbejder med organsystemer, meridianer, aku punkter, 5 element teorien, yin/yang.

Det er min overbevisning at formålet med behandlingen skal give dig en forståelse af hvad der ligger til grund for de symptomer du henvender dig med, at vi sammen udforsker og finder løsninger til hvordan der kan ske ændringer og jeg forventer at du ønsker en ændring af din tilstand.

Reflexology

 In reflexology, we work under the soles of the feet, where the whole body is divided into zones. It is a holistic treatment where the traditional chinese medicin and five element theory are brought in. I go through 10 systems such as digestion, nervous system, respiratory and cardiovascular and organize the treatment specifically for you. You are asked about different matters, a journey are written and course of min. 3 treatments with approx. a week interval is to be recommended. Reflexology is recommended for i.a. indigestion, sleep problems, stress and anxiety, hormonal imbalances, asthma and allergies, high/low blood pressure, fibromyalgia…Reflexology can be mixed with shiatsu as in both treatments I with organ energy systems, meridians acu point, five element theory, yin/yang. It is my belief that the purpose of the treatment should give you an understanding of what underlies the symptoms your body expresses, that we together explore and find solutions to how changes can occur and I expect you to want a change of your contition.